Strona startowa zadania BiOBKalkulator

Komunikaty

W chwili obecnej udostępniona jest wersja programu z włączonym Modułem 1. Kolejne moduły włączane będą sukcesywnie w listopadzie i grudniu.

W przeglądarce Internet Explorer 8 konieczne jest włączenie trybu "Widoku zgodności" (menu: Narzędzia - Widok zgodności).

Uruchom program BiOBKalkulator
Uruchom program BiOBKalkulator

Praca realizowana jest w ramach Projektu Badawczego Zamawianego PBZ-MNiSW-1/3/2006 "Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych /BiOB/ - konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych", zadania nr FZP/CPC/36/08 pt. "Komputerowy system obliczeń i doradztwa dotyczący substytucji biomasą konwencjonalnych nośników energii".